OGRODY
 
 
.
Projekt ogrodu – cennik orientacyjny
L.p.  Powierzchnia działki cena netto* VAT %
1. Do 200m2 1 100,00 zł 23
2. 200 - 500m2 1 300,00 zł 23
3. 500 – 800m2 1 500,00 zł 23
4. 800 – 1000m2 1 800,00 zł 23
5. 1000 – 1500m2 2 200,00 zł 23
6. 1500 – 2000m2 2 500,00 zł 23
7. 2000 – 2500m2 3 500,00 zł 23
8. 2500 – 3000m2 3 900,00 zł 23
9. 3000 – 3500m2 5 500,00 zł 23
10. większe obszary – na zapytanie
 
Zakładanie ogrodów – cennik orientacyjny
L.p.  Zakres pracy jedn. cena netto* VAT %
1. Zastosowanie Roundap-u w celu oczyszczenia działki z "chwastów" m2 1,5/m2 8
2. Zgrabienie starych szczątków organicznych m2 1,2/1,5 z wywozem 8
3. Praca glebogryzarką m2 2 8
4. Wywóz kontenera nieczystości 1 kontener 600 8
5. Rozłożenie siatki przeciw kretom m2 6-8 z materiałami 8
6. Ułożenie Ekobordu wraz kosztem materiału i jego transportu na teren ogrodu mb. 20-25 8
7. Siew trawnika na odwróconej i zmulczowanej starej darni m2 12-14zł 8
8. Siew trawnika na świeżym podłożu m2 8-12zł 8
9. Dowiezienie i wyrównanie nowej warstwy ziemi 1t 90-100 8
10. Trawnik z darni (darń i jej montaż, bez kosztów dowozu i wyrównania podłoża) m2 15-18 8
11. Przybliżony koszt nawodnienia ogrodu m2 9-15zł 8
12. Ułożenie agrotkaniny wraz z przyszpileniem jej do podłoża (materiał, transport, montaż) m2 10-20zł 8
13. Koszt sadzenia roślin (wartość % ceny roślin) % 30,00% 8
14. Koszt studni drenarskiej (materiał, transport, robocizna) 1szt. 500-2000zł 23
15. Koszt montażu systemu rur drenarskich mb. 40-50zł 23
16. Wypełnienie rabat korą ogrodową (materiał, transport, robocizna) m2 22-25zł 8
17. Wypełnienie rabat żwirem szarym m2 40-50zł 8
18. Wypełnienie rabat białą marianną (materiał, transport, robocizna) m2 75-85zł 8
19. Roboczogodzina pracy z maszynami ogrodniczymi 1os. 40-50zł 8
 
Pielęgnacja ogrodu – cennik orientacyjny
L.p.  Zakres pracy jedn. cena netto* VAT %
1. Koszenie trawnika m2 0,5-1 8
2. Wertykulacja trawnika m2 1-2zł 8
3. Formowanie szpalerów do wysokości 2m z 3 stron mb. 10-12zł 8
4. Ręczne karczowanie drzew 1szt. 200-500 8
5. Formowanie bonsai do wys.2m.np.krzew jałowca 1szt. 500,00 zł 8
6. Grabienie liści 1m2 0,5-1zł 8
7. Formowanie szpalerów do wysokości 4m z 3 stron mb. 15-20zł 8
8. Oprysk przeciwchwastowy trawnika (cena usługi z materiałem) m2 1-2zł 8
9. Oprysk drzew i krzewów na grzyby lub pasożyty z materiałem m2 0,5-0,7zł 8
10. Wywóz odpadów roślinnych z utylizacją 1 bus ok.7m3 400,00 zł 8
11. Dosiewka trawnika po wertykulacji z nasionami m2 2,00 zł 8
12. Rozłożenie nawozu długo działającego na rabaty z materiałem m2 2,00 zł 8
13. Nawóz regenerujący na trawnik (materiał i usługa) m2 1,00 zł 8
14. Inne prace obliczane wg stawki 40/50zł/h z maszynami 1h 40-50zł 8
 
 

 

 

 
 
WYSOKA JAKOŚĆ
 
 
GWARANCJA
 
SATYSFAKCJI
 

 
 
 
 
DOŚWIADCZENIE
 
 
OD LAT
 
NA RYNKU